SJC Casa Edad de Oro, Inc.

Junta Directiva

 • Joaquina Velez
  Presidente
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
 • Luis Vera
  Tesorero
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
 • Anna Natal
  Secretaria
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
 • Frank De Jesus
  Miembro
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
 • Isabel Osorio
  Miembro
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon